VALISCHA D'ART

 

Valischa d'art e broschuras adattadas per scolas e famiglias davart igl art da Matias Spescha e dall' OGNA a Trun.

 

Auturas: Alexa Giger, intermediatura d'art

Lisa Schmidt-Candinas, ant. scolasta secundara

 

LA VALISCHA D'ART

 

La valischa d'art cuntegn material d'experimentar igl art da Matias Spescha a moda divertenta, specialmein adattada pil scalem primar:

  • exempels da maletgs
  • alphabet poétique
  • scatla da plaids
  • fuormas tenor ils maletgs

La valischa d'art sa vegnir empristada duront la viseta el Museum Cuort Ligia Grischa a Trun.

Il cuntegn dalla valischa d'art da Matias Spescha

BROSCHURAS

 

Broschuras e valischa d'art fuorman in modul didactic per l'instrucziun d'art e dessegn, per scolas e famiglias e per amaturs digl art.

Broschuras pil diever da scolas primaras e scalem ault davart igl art da Matias Spescha

broschura I                    broschura II

 

Pil scalem primar sco era pil scalem superiur stattan broschuras didacticas a disposiziun che animeschan d'experimenter cugl art da Matias Spescha. 

 

Broschura I pil scalem primar:

MATIAS SPESCHA - dil concret agl abstract ei da retrer el  Museum Cuort Ligia Grischa a Trun.

 

Il SPAZI SPESCHA porscha ina paletta da mieds didactics divertents davart igl art da Matias Spescha. Leutier dat ei era ina

broschura II pil scalem superiur:

MATIAS SPESCHA - dalla sculpltura all'OGNA

FORMULAR D'EMPUSTAZIUN

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.